Kysymykset ja vastaukset

Tervetuloa Planagoon!

Onneksi olkoon, olet nyt aloittanut taloutesi suunnittelun

  • 1. Vasemmalla näet tavoitteesi ja taloudellisen tilanteesi pitkälle tulevaisuuteen. Keltainen käyrä näyttää käteisen määrän, vihreä varallisuutesi arvon kehityksen ja punainen velkojesi määrän.
  • 2. Seuraavaksi sinun kannattaa täydentää tulosi ja menosi sekä omat asumistietosi palveluun. Mikäli sinulla on myös muuta omaisuutta kuten esimerkiksi auto voit täydentää nämä tiedot varallisuus osioon. Näin saat tarkemman käsityksen tämän hetkisestä taloudellisesta tilanteestasi.
  • 3. Täydennettyäsi tietosi voit helposti palata hankinnan suunnitteluun klikkaamalla ikonia graafilla. Näet nyt nopeasti miten haaveilemasi hankinnan toteutus onnistuisi sinulta.
  • 4. Lopuksi voit testata muutostestereillämme kuinka erilaiset muutokset taloudessasi vaikuttavat sinuun.
  • 5. Muista myös tallentaa tietosi palveluun niin voit palata suunnitelmaasi myöhemmin ja pystyt tekemään siihen muutoksia tarvittaessa.
  • 6. Jokaisen hankinnan kohdalla voit myös pyytää luotettavilta kumppaneiltamme tarjoukset. Tarjouspyyntö ei sido sinua mihinkään, mutta se auttaa sinua viemään tavoitettasi eteenpäin.
  • Toivomme palvelumme auttavan sinua tekemään jatkossa vain hyviä päätöksiä talousasioissa.

TIETOSUOJASELOSTE

RealMatch Invest Oy

Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen edellyttämät tiedot, sekä rekisteröidyn informointia koskevat 24 §:n mukaiset tiedot.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: RealMatch Invest Oy
Y-tunnus: 2352414-9
Osoite: Itämerenkatu 5
Postinumero ja toimipaikka: 00180 HELSINKI
Sähköpostiosoite: info@realmatchinvest.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Nimi: Mikko Tavi
Sähköpostiosoite: info@realmatchinvest.com

3. Rekisterin nimi

Planago-käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Planago.fi-palvelun toteuttamiseen ja tarjoamiseen, käyttäjien tunnistamiseen, käyttäjäviestintään, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseen, anonyymien tilastotietojen tuottamiseen palvelun käyttäjistä, sekä muihin Planago.com-palveluun liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös RealMatch Invest Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan kehittämiseen.

Palvelun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten markkinointitarkoituksiin) Suomen henkilötietolain ja Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti. RealMatch Invest Oy ja/tai sen yhteistyökumppanit voivat lisäksi lähettää rekisteröidylle suoramarkkinointia sähköpostitse rekisteröidyn antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään planago.com-palveluun rekisteröityneitten käyttäjien tietoja.

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta muutoin kuin henkilötietolain sallimissa erityistapauksissa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella toimivalle tietojenkäsittelypalveluiden tarjoajalle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja osana palvelun käyttöä.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterin sisältämä tietokantaan on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat rekisterissä olevia tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen hallussa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

RealMatch Invest Oy Itämerenkatu 5 00180 HELSINKI

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä RealMatch Invest Oy:lle, kirjeitse osoitteeseen RealMatch Invest Oy, Itämerenkatu 5, 00180 HELSINKI tai sähköpostitse osoitteeseen info@realmatchinvest.com.